Sculptures at the M-WAVE
MasuoIkeda
"Gloria for the Nagano Olympic"
Nag Arnoldi
"L'elan"
Michel Meszaros
"Spirit of the skier"
Minami Tada
"Velocity"

KICIOiOlympic for childrenj

Moviesmpeg file
Arena
mpeg 300k
The Nagano Olympic Museum
The Athletes in Nagano
mpeg 600k

M-WAVE
E-Mail info@nagano-mwave.co.jp